v.v. Musketiers

Nieuws

Archief

Terug naar de archief

Privacy Policy VV Musketiers

24-05-2018

Privacy Policy VV Musketiers

Zoals u wellicht heeft gehoord wordt morgen de verscherpte wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens van kracht.

VV Musketiers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV Musketiers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De VV Musketiers Privacy Policy vindt u hier: privacy-policy-vv-musketiers-1527174273.pdf

Eventuele aanvullingen op onze Privacy Policy volgen, indien noodzakelijk, op een later tijdstip.