v.v. Musketiers

Historie van de v.v. Musketiers

Opgericht op 2 januari 1952. Een aantal personen die op weg naar hun werk gingen, bespraken of het mogelijk was een voetbalvereniging op te richten, om op zaterdag de voetbalsport te bedrijven. In het dorp waren al twee voetbalverenigingen namelijk Oranje Wit en de V.V. Elst, echter deze verenigingen voetbalden op de zondag.

Bertus Klomp, Teunis Eimers en Jasper Kranenburg zijn de jongens die de zaterdagvoetbalclub hebben opgericht, voor die jongens die uit geloofsovertuiging niet op zondag wilden voetballen. Als naam werd de Musketiers gekozen, omdat de naam Rijnvogels door de K.N.V.B. niet werd geaccepteerd, daar er in het land al een club bestond met die naam.

De Musketiers ging voetballen op het veld van v.v. Elst, dat gelegen was achter de tuinen van de Franseweg, dus direct achter de Beatrixstraat, nu Christinastraat. Doordat op deze locatie huizenbouw werd gerealiseerd, verhuisden zij later naar de uiterwaarden tegenover de Plantage Willem 3.

In 1966 werd er verkast naar het huidige sportpark aan Sportweg. Op dit sportpark vierden de Musketiers triomfen, diverse kampioenschappen werden behaald, doch ook aan degradaties ontkwamen zij niet, maar door inzet in vechtlust wisten zij zich altijd weer op te werken. Wijlen “Ton Kranenburg” had een lijfspreuk “Luctor et Emergo” (“ Ik worstel en kom boven”), krachtig zoals Ton dat verwoorden kon.

Het huidige ledenbestand staat op ruim 300 leden, bestaande (naast een dames recreatief elftal) uit vier senioren- en elf jeugdelftallen. Zij zijn iedere zaterdag actief om hun favoriete sport te bedrijven.

Enkele namen onder andere Ton van Kranenburg, Bertus Klomp en Jasper van Kranenburg, die helaas zijn ontvallen, zijn niet alleen de oprichters van onze vereniging, maar ook hebben zij vele functies in de vereniging bekleed. Ook niet de te vergeten Henny Quint, ons oudste lid van de vereniging heeft vele jaren de Musketiers kar getrokken, diverse functies bekleed van jeugdleider tot voorzitter toe.

Dankzij het vele werk van het huidig bestuur, trainers, leiders, jeugdleiders, scheidsrechters en de vrijwilligers kan de Musketiers met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Namens de redactie:
J.F. van de Klift.