v.v. Musketiers

Lid worden

Wil je lid worden van VV Musketiers? Je bent van harte welkom!!
Vul dan onderstaand mutatieformulier in en lever dit in bij de ledenadministratie:

Willy van Beek
Franseweg 119
3921 DG Elst (Utr)
ledenadministratie@vvmusketiers.nl

welkom-20-21-1654345380.pdf
musketiers-ledenmutatieformulier-2021-1654345412.pdf

Dit formulier kan tevens worden gebruikt voor mutaties en opzeggingen.

Bij het aangaan van het lidmaatschap dienen onderstaande documenten eveneens ingevuld en ondertekend te worden:
- Gedragsregels VV Musketiers: http://vvmusketiers.nl/media/gedragsregels-voor-ondertekening-18-19-1536159615.pdf
- Formulier vrijwilligersbeleid en mediatoestemming:
formulier-vrijwilligerswerk-v-v--musketiers-1695585765.pdf

Overschrijvingen:
Nieuwe leden die vanaf een andere voetbalvereniging komen, dienen een getekend overschrijvingsformulier van hun oude club te overleggen. Daarnaast hebben wij voor deze nieuwe Musketiers-leden een compleet ingevuld en ondertekend Musketiers inschrijfformulier nodig. Dit formulier komt samen met een welkom brief EN de reglementen die VV Musketiers voor alle leden hanteert. Ook deze regels dienen ondertekend te worden. Vraag de trainer / leider of één van de bestuurs- of commissieleden naar deze formulieren.
!! Zonder deze stukken kun je niet worden opgenomen in onze ledenadministratie en dus geen lid worden !!


NB. Graag willen wij iedereen er op wijzen dat opzeggingen ALLEEN schriftelijk (of per mail) EN VOOR 1 juni aan de ledenadministratie kunnen worden doorgegeven (ledenadministratie@vvmusketiers.nl). Leden zijn er zelf verantwoordelijkheid voor om contact op te nemen met Willy van Beek (die de ledenadministratie voert) om te checken of hun opzegging verwerkt is. Het lidmaatschap wordt anders met een jaar verlengd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.