v.v. Musketiers

Archief

Nieuws

Naar nieuwspagina

Corona update

25-08-2020

Corona update

Nu het voetbalseizoen weer langzaam op gang komt, willen wij al onze leden en bezoekers aan Het Sportpark wijzen op de geldende regels rondom corona:

- Wij hanteren het NOC*NSF protocol "verantwoord sporten". Dit protocol wordt opgehangen bij de ingang van ons clubhuis en de kleedkamers en is ook hier terug te vinden: https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

- Wij houden ons tevens aan de richtlijnen van het RIVM.

- In ons clubhuis kunnen maximaal 50 personen die onderling 1,5 meter afstand dienen te houden. Bij de ingang komt een registratieregister te liggen en zal ook desinfecterende handgel staan.

- Ook op het terras en langs de lijn geldt een verplichte onderlinge afstand van 1,5 meter.

Wij vertrouwen erop dat een ieder zich uit eigen beweging houdt aan deze regels. Dit alles in het belang van onze vereniging!

Heb je nog vragen? Stel ze aan één van de bestuursleden.

Sportieve groet,
Berry, Philip, Ineke, Jos en Jacqueline
Bestuur VV Musketiers