v.v. Musketiers

Nieuws

Archief

Terug naar de archief

Verduurzaming sportpark vv Musketiers

21-11-2022

Verduurzaming sportpark vv Musketiers

Een belangrijk onderwerp binnen het Bestuur is het verduurzamen van ons sportpark. Niet alleen belangrijk, ook noodzakelijk.

Daarbij hebben wij als Bestuur de samenwerking gezocht en gevonden met de Groene Club: www.degroeneclub.nl. De Groene Club is in 2017 opgericht door de KNVB en helpt sportverenigingen met verduurzamingstrajecten.
Veel verenigingen hebben voor deze samenwerking gekozen, inmiddels meer dan 1.000.

Afgelopen september heeft een Energiescan plaatsgevonden op ons sportpark uitgevoerd door Johannes Mergelmeyer van de Groene Club. De kantine, kleedruimtes en veldverlichting zijn onderzocht van waaruit adviezen ter verbetering zijn geformuleerd.
Naast de investeringen is ook gekeken naar de financiering, rekening houdend met beschikbare subsidies waaronder de BOSA, Stimuleringssubsidie Bouw & Onderhoud Sportaccommodaties.
Duidelijk is dat we veel kunnen verbeteren en dat we keuzes zullen moeten maken in wat financieel haalbaar is.

Naast de Groene Club hebben we ook contact met Rabobank Clubsupport waar we een plan hebben ingediend. De Rabobank heeft een Stimuleringsfonds voor sportverenigingen die werken aan verduurzaming.

Zo werken we als Bestuur voor de korte en zeker ook voor de langere termijn aan een verduurzamingsplan met verantwoorde investeringen. Dat kan niet zonder de hulp van externe partners, sponsoren, Gemeente en Provincie.

Als Bestuur houden we jullie op de hoogte en we verwachten in 2023 een start te maken met het realiseren van de eerste verbetertrajecten.