v.v. Musketiers

Statuten en Reglementen

De statuten van VV Musketiers vindt u hier:

http://vvmusketiers.nl/media/statuten-vv-musketiers-1378196845.pdf

******************

Binnen voetbalvereniging Musketiers gelden de volgende reglementen, waarvan niet alleen ieder lid op de hoogte moet zijn maar waarnaar ook gehandeld dient te worden:

Dit zijn:
- Algemeen huishoudelijk reglement / Gedragscode:
http://vvmusketiers.nl/media/huishoudelijk-reglement-0115-1422025135.pdf

- Huisregels VV Musketiers top 12:
http://vvmusketiers.nl/media/gedragregels-verkort-0115-1422025036.pdf

Met betrekking tot het clubhuis is er:
- Het Bestuursreglement Alcohol in sportkantines:
http://vvmusketiers.nl/media/bestuursreglement-alcohol-in-sportkantines-0115-1422024994.pdf

******************

Binnen vv Musketiers hanteren we de regel dat iedere vrijwilliger rondom de jeugd / jeugdtrainer / jeugdcoach een Verklaring Omtrent het Gedrag bij de gemeente moet aanvragen:
verklaring-omtrent-gedrag-vv-musketiers-1680022982.docx

Per 1 januari 2015 zijn de regels omtrent grensoverschrijdend gedrag van de NOC/NSF uitgebreid. Een van die regels is het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor de vereniging. Deze persoon dient voor de eerste opvang bij incidenten maar zorgt er ook voor dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. De vertrouwenspersoon van VV Musketiers is Ruud Karremans:
gedragsregels-en-sexuele-intimidatie-1680023021.docx
vertrouwenscontactpersoon-vv-musketiers-1680023047.docx

De gedragsregels die hiervoor gelden zijn opgesteld door NOC*NSF. Zie hiervoor ook: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag